Skid oczyszczania gazów odlotowych

  • Poślizg oczyszczania spalin

    Poślizg oczyszczania spalin

    Skid do obróbki gazu odlotowego gazu ziemnego jest stosowany głównie do radzenia sobie z gazem odlotowym urządzenia do odzyskiwania siarki, a także gazem odlotowym z puli ciekłej siarki i gazem odlotowym TEG z urządzenia odwadniającego urządzenia do odzyskiwania siarki.