Poślizg krystalizacji przez odparowanie

  • Poślizg krystalizacji przez odparowanie

    Poślizg krystalizacji przez odparowanie

    Zastosowanie skidu do krystalizacji wyparnej w oczyszczaniu ścieków z oczyszczalni gazu ziemnego wymaga analizy w połączeniu z diagramem fazowym Na2SO4-NaCl-H2O.Krystalizacja wyparna to nie tylko proces oddzielania soli i wody, ale może również łączyć właściwości rozpuszczalności każdej soli nieorganicznej, aby skutecznie oddzielić sól nieorganiczną krok po kroku w systemie krystalizacji wyparnej.